سامانه جامع کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی بم- اخبار و رویدادها
برگزاری کارگاه برگزاری کارگاه انتخاب مجله مناسب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/24 | 
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در نظر دارد در روز دوشنبه، ۱ شهریور ماه سال جاری کارگاه "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله" را با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری "رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت" برگزار نماید. بدین وسیله از اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران جهت شرکت در کارگاه دعوت به عمل می آید.
 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی بم:
http://workshop.mubam.ac.ir/find.php?item=1.100.14.fa
برگشت به اصل مطلب