سامانه جامع کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی بم- مقدمه
اهداف پایگاه اهداف پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
سامانه جامع کارگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی بم با هدف ایجاد بستری آسان برای برگزاری کارگاه‌ها راه‌اندازی شده است. امکانات این سامانه به قرار ذیل است:
۱- اطلاع رسانی کارگاهها
۲- ثبت نام
۳- تأیید حضور در کارگاه
۴- صدور گواهی برای شرکت کنندگان
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی بم:
http://workshop.mubam.ac.ir/find.php?item=1.56.11.fa
برگشت به اصل مطلب